Krant 25 november 2021

In Stadshagen wordt samen met bewoners hard gewerkt aan nieuw centrum als ‘hart van de wijk’

De plannen voor het nieuwe winkelcentrum van Stadshagen worden steeds concreter. Bewoners van Zwolle kunnen hun zegje doen over het bestemmingsplan en ondertussen wordt vanuit de ontwikkelaar al volop gesproken met partijen uit de wijk en daarbuiten. ,,Er zit nu een gapend gat in het hart van Stadshagen. Dat krijgt een hele mooie invulling’’, stelt kwartiermaker Christineke de With.

In Stadshagen wordt samen met bewoners hard gewerkt aan nieuw centrum als ‘hart van de wijk’

De uitbreiding van het centrum van de wijk sluit aan de Belvédèrelaan aan op het bestaande winkelcentrum. Ontwikkelaar Stadsmakers, waarin onder andere bouwbedrijf Dura Vermeer en supermarkt Lidl deelnemen, wil vanuit de tijdelijke mini-stadsfoyer wijkbewoners meenemen in de plannen en de invulling. ,,Waar is behoefte aan vanuit de wijk en kunnen we dat nog inpassen? Daar zijn we continu naar op zoek’’, vertelt communicatieadviseur Monique Kikkert.

Samen met onder andere De With en Laura Klis werkt ze vanuit het tijdelijke gebouw aan de Belvédèrelaan aan de plannen. De vraag die de meeste wijkbewoners stellen is nog niet te beantwoorden: ‘Welke winkels komen in de nieuwbouw?’ Alleen supermarkt Lidl is zeker. Kikkert: ,,Het bouwproces gaat stap voor stap. Het is nu nog te vroeg om commitment aan winkels te geven. Dat speelt pas een jaar voor de oplevering’’. 

Die staat gepland voor op zijn vroegst eind 2024. Interesse in winkelruimte is er wel degelijk. Kikkert en De With worden benaderd door zowel bestaande ondernemers als nieuwe en door zowel winkelketens als lokale middenstand.

Anders dan het bestaande deel van het winkelcentrum, krijgt de nieuwbouw ook een belangrijke maatschappelijke functie. Die sluit min of meer aan op het Cultuurhuis dat al jaren aan de kant van de Werkerlaan zit. Zo vormt een ‘stadsfoyer’ het hart van de uitbreiding. ,,Je kunt er werken als zzp’er, er is dagbesteding. Iedereen komt daar samen’’, legt De With uit. 

Dat geldt ook voor de daktuin, die straks via een trap te bereiken is voor iedereen. ,,Kom je winkelen, dan kun je er zitten, genieten van de zon, je broodje opeten.’’ Ze benadrukt dat het om ‘veel meer dan alleen stenen’ gaat. ,,Er komt een maatschappelijke functie in, er komen verschillende huur- en koopwoningen, zorgwoningen, een kindcentrum. Met partijen uit de regio voeren we nu al gesprekken over hoe we deze functies samen kunnen invullen.’’

Zo wordt al volop gesproken met jongerenwerkers van Travers en met de wijkagenten, om ook de behoefte van de jeugd inzichtelijk te krijgen. Het streven is om ze zo betrokken te doen raken, dat ze het niet in hun hoofd halen om rottigheid uit te halen. De With: ,,We praten nu al over bijvoorbeeld verlichting. Hoe richt je het in? Door bijvoorbeeld een calisthenics-toestel neer te zetten, maak je er iets gezamenlijks van.’’

De ontwikkelaars zoeken ook de aansluiting met de buren, waaronder Park de Stadshoeve. ,,Hoe kunnen we visueel maken dat we één geheel zijn? Bijvoorbeeld door dezelfde vlaggetjes door te trekken. Het hart van Stadshagen is van Stadshoeve tot Twistvlietpark. Dat willen we ook zo uitstralen’’, zegt De With.

Het bestemmingsplan voor de nieuwbouw ligt vanaf volgende week ter inzage bij de gemeente Zwolle. Belanghebbenden kunnen dan tot begin januari hun zienswijze indienen. Kikkert en De With houden er in de planning rekening mee dat die nog tot kleine of grotere aanpassingen kunnen leiden.

Eerder zijn de plannen al aangepast dankzij feedback uit de directe omgeving. Het zogeheten zuidpaviljoen, dat aansluit op het huidige winkelcentrum, had in de eerste ontwerpen een vorm die aan een kerk deed denken.  Inmiddels valt het bouwwerk lager uit. Dat heeft wel consequenties, want juist dit gebouw dient ook als windvanger om de Wade (huidige centrum) wat meer in de luwte te krijgen. ,,Er wordt nu nog onderzocht wat de effecten van de aanpassing zijn’’, zegt Kikkert.